А
К
Ц
I
Ї
 
Iнфолiнiя Миколаїв Полтава Київ
(044) 331-70-07
(096) 722-70-07
(066) 722-70-07
(093) 722-70-07
Курси валют
1 USD = 39.5 грн | 1 EUR = 42.5 грн
РОЗСИЛКА
Агентство Турист
защитный код обновить картинку
МИ В СОЦ.МЕРЕЖАХ

Форма реєстрації Агенції

Шановні агенти!

Для укладення агентської угоди вам потрібно заповнити нижче наведену форму, долучити до неї скановані копії ваших статутних документів, завантажити та роздрукувати угоду.
Оригінал угоди у двох примірниках з підписом та печаткою слід відправити за адресою:
Україна, 01054 м. Київ, вулиця Чеховський 6, офіс 8.
Для отримання доступу* до системи онлайн-бронювання просимо звертатися за адресою: mg@tatur.ua
У листі необхідно вказати:
  • Назву компанії
  • Номер агентської угоди

* Ми не гарантуємо можливість використання вказаного при реєстрації логіна та пароля з технічних причин. У разі неможливості використання бажаних логіна та пароля, вони будуть надані вам нашим менеджером.

Документи, необхідні для укладення угоди:
  • Копія свідоцтва про реєстрацію (виписка з єдиного державного реєстру);
  • Копія свідоцтва платника єдиного податку або свідоцтва платника ПДВ;
  • Копія банківської гарантії;
  • Копія ліцензії (за наявності).
У разі, якщо ви з якихось причин не отримали доступ до системи онлайн-бронювання, просимо звертатися за адресою: mg@tatur.ua
Бажаємо успішних продажів!

ПРИ ПІДПИСАННІ УГОДИ НЕОБХІДНО ДОДАТИ КОПІЇ НАСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для юридичних осіб:
гарантійний лист від банку на забезпечення фінансової відповідальності
копія свідоцтва державної реєстрації
копія свідоцтва платника ПДВ (тільки для платників ПДВ);
копія свідоцтва платника единого податку (тільки для платників единого податку);
копія ліцензії туроператора (якщо є)
довіреність (якщо директор діє на підставі довіреності)
Для фізичних осіб підприємців:
Гарантійний лист від банку на забезпечення фінансової відповідальності
копія свідоцтва державної реєстрації
копія свідоцтва платника ПДВ (тільки для платників ПДВ);
копія свідоцтва платника единого податку (тільки для платників единого податку);


АГЕНТСЬКА УГОДА № agreement_number
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

м. Київ «agreement_day» agreement_month agreement_year р.

Приватне підприємство «ТАТУР» в особі директора Татур Євгена Вікторовича, що діє на підставі Статуту, надалі – Туроператор (ліцензія Державної служби туризму і курортів України серія АВ № 566774 від 17 червня 2011 р., розмір фінансової гарантії відповідальності туроператора 20 000 євро, гарантійний лист від ПАТ Банк «Контракт» №352/11-Г від 11.05.2011р., платник податків на загальних підставах), з одного боку, і org_typelegal_name” в особі director, що діє на підставі statute_variant, надалі – Агент (ліцензія Державної служби туризму і курортів України серія seriesnumber від license_date, розмір фінансової гарантії відповідальності guarantee_sum євро, гарантійний лист від bank_nameguarantee_letter_number від guarantee_letter_date, платник tax_form), з іншого боку уклали дану Угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Агент зобов’язується за дорученням та від імені Туроператора за винагороду здійснювати діяльність із реалізації сформованого Туроператором туристичного продукту і укладання договорів на туристичне обслуговування з третіми особами (туристами). В тому числі, але не виключно, Агент зобов’язується здійснювати реалізацію туристичного продукту за допомогою електронної системи бронювання в реальному часі, факсом та електронною поштою.
1.2. Електронна система бронювання являє собою резервування туристичних послуг, що надаються Туроператором за допомогою Internet та представлена на сайті Туроператора.
1.3. Туристичний продукт – перелік туристичних послуг, наведений у цінових пропозиціях, каталогах та розсилках Туроператора.
1.4. Тур – туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, тощо).

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Туроператор зобов’язаний:
2.1.1. Надавати в повному обсязі туристичні послуги, замовлені агентом і підтверджені Туроператором на умовах даної Угоди. При цьому транспортні послуги надаються на основі відповідних угод з компаніями перевізниками (далі - Перевізник). За наявності місць у готелі і можливості доставити туристів за місцем призначення, Туроператор надсилає Агенту факсом або електронною поштою протягом 24 годин після отримання списку туристів підтвердження бронювання у вигляді рахунку за замовлені і підтверджені послуги.
2.1.2. У разі неможливості підтвердити замовлення (відмова у готелі чи у перевезенні) Туроператор повідомляє Агента усно по телефону, факсом або електронною поштою, пропонуючи замінити чи скасувати замовлення.
2.1.3. Надавати Агенту інформацію про ціни на туристичні послуги Туроператора, необхідні рекламні та інформаційні матеріали, проспекти, каталоги.
2.1.4. Для повного використання системи online-бронювання, Туроператор надає Агенту пароль та логін, що є конфіденційними, не підлягають розголошенню чи передачі третім особам.
2.1.5. У разі внесення змін до інформаційних матеріалів (зміни умов туру, перевезення, проживання, харчування), повідомляти Агента про це шляхом направлення йому відповідних повідомлень або розміщення інформації на сайті Туроператора. Дата направлення повідомлення або дата розміщення інформації на сайті Туроператора вважається датою вступу в силу змін або доповнень в інформаційні матеріали, якщо інше не зазначено Туроператором.
2.1.6. Інформувати Агента стосовно зміни вартості туру, пов’язаних із підвищенням цін на туристичні послуги, повідомляти про дату дії нових цін на тури. Різниця вартості у випадку зменшення вартості підтвердженого туру поверненню Туроператором не підлягає.
2.1.7. Повідомляти Агента про уточнення стосовно умов співпраці (штрафні санкції за ануляцію заявки на бронювання готелю, місця у літаку або автобусі, тощо) щодо реалізації туристичного продукту.
2.1.8. Надавати Агенту ваучери із зазначенням умов туру, страховий поліс, квиток, візу, якщо зобов’язання з оформлення таких документів взяв на себе Туроператор, не пізніше останнього робочого дня до початку туристичного обслуговування в офісі Туроператора або безпосередньо туристам на місці початку туристичного обслуговування за 2 години до виїзду, за умови повної оплати вартості туру. Початком туристичного обслуговування вважається час відправки туриста у тур (вильоту літака, відправка поїзда, автобуса).
2.1.9. За запитом Агента Туроператор бере на себе зобов’язання надати послуги з підготовки і подання до Консульської установи та/або візового центру пакету документів, які є необхідними для розгляду питання про видачу візи. Для цього Агент не пізніше вказаного Туроператором терміну надає документи і інформацію, перелік яких визначається Туроператором відповідно до правил Консульської установи, а також грошові кошти для оплати консульського збору і послуг візового центру. Туроператор не несе відповідальності за терміни і результат розгляду документів Консульською установою та/або за рішення імміграційної служби не пускати туристів на територію держави тимчасового перебування, незважаючи на наявність віз, при цьому сума оплати консульського збору та збору візового центру поверненню не підлягає.

2.2. Агент зобов’язаний:
2.2.1. Після одержання попередньої інформації від Туроператора про можливість надати туристам бажане туристичне обслуговування, підписати в двох екземплярах договір на туристичне обслуговування з туристом та оформити заявку на бронювання згідно до Додатків 1 і 2.
2.2.2. Здійснювати продаж туристичного продукту Туроператора виключно за цінами, сформованими Туроператором і зазначені на сайті на момент бронювання.
2.2.3. У випадку затримки підтвердження бронювання Агент робить запит у Туроператора додатково (письмово або за телефоном).
2.2.4. До укладання договору на туристичне обслуговування (видачі ваучеру) надати туристу повну і достовірну інформацію про порядок перетину кордонів, умови туру і можливі зміни у програмі, в тому числі характеристику готелів, відомості про правила тимчасового перебування в країні, медичні застереження, умови обов’язкового страхування та правила звернення до представників страхової компанії в країні перебування, про інші можливості страхування ризиків і витрат, які можуть виникнути, у тому числі у зв’язку з відміною поїздки за кордон, розмір фінансового забезпечення, порядок оплати готельного обслуговування, характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, порядок оформлення претензій, місце перебування особи чи організації, уповноваженою Туроператором на прийняття претензій туристів, межі відповідальності Туроператора, а також іншу інформацію на вимогу туриста відповідно до чинного законодавства України.
2.2.5. У випадку укладання договору про надання туристичного обслуговування з організації автобусного туру, Агент зобов’язаний обов’язково надати туристу під розпис пам’ятку до договору (Додаток № 2) про надання туристичних послуг організації автобусного туру. Пам’ятка підписується туристом у двох екземплярах, один з яких залишається у туриста, а інший передається Туроператору разом з документами на оформлення візи.
2.2.6. Вносити зміни у договір на туристичне обслуговування туриста у разі необхідності.
2.2.7. Агент зобов’язаний інформувати туристів, що у випадку виникнення претензій щодо якості туристичного обслуговування під час відпочинку туристу необхідно протягом трьох днів з моменту виявлення недоліків звернутися до представників Туроператора у країні перебування та документально оформити скаргу про виявлення недоліків обслуговування.
2.2.8. Письмово повідомляти Туроператора про зміни чи відмову від заявки. Зміни кількісних та/або якісних характеристик замовлення, оформлені в заявці, розглядаються сторонами як скасування первісної заявки і подачі нової заявки, що передбачає можливість застосування Туроператором фінансових санкцій згідно статті 4 даної Угоди.
2.2.9. Агент зобов’язаний інформувати Туроператора про всі претензії з приводу недоліків туристичного обслуговування туристів на момент перебування туристів у країні перебування для їх оперативного усунення.
2.2.10. Письмово інформувати Туроператора про випадки оформлення заявки на бронювання послуг для іноземних громадян.
2.2.11. Агент зобов’язаний утримуватись від укладання договорів, що перешкоджають виконанню даної угоди, та не передавати свої права та обов’язки за цією Угодою третім особам без письмового погодження з Туроператором.
2.2.12. Агент зобов’язаний вчасно інформувати Туроператора про необхідність анулювання раніше наданих логіна і пароля, якщо в цьому є необхідність.
2.2.13. Якщо Агент своєчасно не здійснив оплату згідно із встановленим рахунком, Туроператор має право відмовитись від обслуговування туристів без компенсації будь-якої шкоди туристам, Агенту або надати туристам замовлені послуги, у разі можливості, організації туру та за умови самостійної оплати туристом (-ами) вартості замовлених послуг.
2.2.14. Агент зобов’язаний інформувати туристів про фінансові наслідки у випадку надання Туристом неналежним чином оформлених документів для оформлення візи.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Туроператор несе відповідальність за інформаційне забезпечення туру, а також за якість та безпеку туристичних послуг, що надаються згідно договору (Додаток № 1).
3.2. Туроператор відповідає за виконання взятих на себе зобов’язань тільки за умови виконання Агентом вимог даної Угоди та чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності.
3.3. Якщо Агент своєчасно не проінформував туриста про зміни передбачені п. 2.1.5. Туроператор не несе відповідальності перед туристом.
3.4. Туроператор не несе відповідальності:
3.4.1. за несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату рахунків Агентом;
3.4.2. за несвоєчасне внесення змін чи ануляцію заявки Агентом, що призвело до неможливості належного туристичного обслуговування туриста;
3.4.3. за надання Агентом туристу неточних, помилкових відомостей про туриста чи умови його туристичного обслуговування;
3.4.4. за несвоєчасну передачу Агентом туристу отриманих у Туроператора документів, необхідних для туристичного обслуговування;
3.4.5. за ненадання чи несвоєчасне надання Агентом туристу повної та достовірної інформації про туристичне обслуговування, передбачені даною Угодою і законодавством у сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності, а також у випадках недотримання Агентом форми документів, встановленої Туроператором.
3.5. Агент несе повну відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, заподіяну туристу внаслідок ненадання Агентом повної достовірної інформації туристу, а також невиконання інших обов’язків за даною Угодою.
3.6. Агент компенсує Туроператору всі витрати, пов’язані зі зміною Агентом умов туру, ануляцією туру, а також витрати Туроператора, пов’язані з недотриманням чи порушенням умов даної Угоди.
3.7. У випадку відмови Агента від заброньованих, у тому числі за допомогою online-бронювання, послуг із будь-яких причин останній зобов’язується сплатити Туроператору неустойку у наступних розмірах:
3.7.1. 100 (сто) грн. при анулюванні Замовлення в строк від 25 і більше діб до передбаченої Замовленням дати початку туру;
3.7.2. 50% (п’ятдесят відсотків) вартості Замовлення при анулюванні Замовлення в строк від 20 до 25 діб до передбаченої Замовленням дати початку туру;
3.7.3. 75% (сімдесят п’ять відсотків) вартості Замовлення при анулюванні Замовлення в строк від 15 до 20 діб до передбаченої Замовленням дати початку туру;
3.7.4. 100% вартості Замовлення при анулюванні Замовлення в строк від 1 до 15 діб до передбаченої Замовленням дати початку туру;
3.7.5. при анулюванні Замовлення на новорічні / різдвяні (в період з 20.12 по 15.01), травневі (в період з 23.04 по 14.05), канікулярні (весна/осінь) туристичні подорожі менше ніж за 30 діб до передбаченої Замовленням дати початку туристичної подорожі розмір штрафних санкцій складає від 80 % до 100 % від загальної вартості туристичної подорожі.
3.8. Туроператор має право в індивідуальному порядку встановлювати і корегувати розмір штрафних санкцій у разі анулювання заявки Агентом в залежності від санкцій, передбачених партнерами Туроператора із організації туру.
3.9. Агент зобов’язується компенсувати Туроператору всі підтверджені витратити, пов’язані з будь-якими порушеннями туристами візового, прикордонного, митного режиму. Включаючи витрати, пов’язані з депортацією або неповерненням туристів з країни подорожі, або неповерненням туристів з причин, що не залежать від Туроператора.
3.10. У десятиденний строк з дати отримання відповідного повідомлення Агент зобов’язаний компенсувати Туроператору відповідні витрати, сплатити штрафні санкції, передбачені міграційними службами України, країни перебування туриста, та всі можливі витрати Туроператора, пов’язані з депортацією туриста або неповернення туриста з країни тимчасового перебування, інші невиправдані витрати Туроператора, що були фактично понесені у зв’язку із заявкою Агента.
3.11. Агент сплачує пеню від вартості простроченого платежу, за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

4. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН
4.1. Взаєморозрахунки сторін:
4.1.1. Агент сплачує Туроператору вартість туристичного продукту згідно рахунку, виставленого Туроператором.
4.1.2. Агентська винагорода складає різницю між вартістю туристичних послуг, встановлених в акцептованій Туроператором заявці та безкомесійною вартістю проданого Агентом туристичного продукту. До сум винагороди Агента включається ПДВ та інші передбачені чинним законодавством податки і збори, що нараховуються на вартість послуги. У випадку, якщо реалізаційна вартість туристичного продукту дорівнює вартості туристичного продукту, вказаній в заявці, та в Угоді з туристом, Агент не одержує винагороди.
4.1.3. Розмір винагороди Агента вираховується та отримується ним самостійно із суми коштів, фактично сплачених третьою особою (Туристом) у вигляді плати за надання Туроператором або його контрагентами туристичної послуги.
4.1.4. Будь-які витрати Агента, що прямо чи опосередковано пов'язані с виконанням ним умов цього договору, Туроператором не відшкодовуються.
4.1.5. Суми, отримані Агентом за продаж туристичного продукту згідно даної Угоди, не є власністю Агента (є транзитними), за винятком агентської винагороди.
4.1.6. За цією Угодою повноваження Агента є обмеженими відносно мінімальної можливої ціни продажу туристичного продукту: ціна реалізації туру повинна відповідати вартості туру, опублікованій на сайті Туроператора або іншим шляхом , що відповідає вимогам чинного законодавства України.
4.1.7. У рекламних матеріалам, прайс-листах та спец пропозиціях Туроператор вказує вартість туристичного продукту в умовних одиницях з врахуванням належної Агенту винагороди по кожному реалізованому туристичному продукту.
4.1.8. Оплата туристичного продукту здійснюється Агентом на підставі рахунку Туроператора в українських гривнях за міжбанківським курсом валют, опублікованим на сайті Туроператора на дату бронювання (разом з ПДВ). Ціна туристичного продукту для туристів не громадян України може визначатись Туроператором іншим способом.
4.1.9. Оплата за будь-яку частину туру від третьої особи не приймається.
4.1.10. Фактом виконання Агентом грошових зобов’язань з оплати вартості туристичного продукту в безготівковій формі вважається зарахування коштів Агента на рахунок Туроператора. При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій, а також ризик зміни валютних курсів покладається на Агента.
4.1.11. Оплата підтверджених Туроператором туристичних послуг здійснюється Агентом протягом двох банківських днів з моменту отримання рахунку.
4.2. Всі зміни в порядку взаєморозрахунків Сторін оформлюється в письмовій формі, в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною даної Угоди.
4.3. За результатами надання послуг за Угодою до 10 (десятого) числа кожного місяця, наступного за звітним, Сторони підписують акт-звіт Агента.
4.4. Якщо у встановлений термін Агент не підпише акт-звіт або не надасть письмових заперечень, вважається, що він згоден з актом і послуги вважаються наданими Туроператором в повному обсязі, належної якості і вчасно.
4.5. Агент визнає та підтверджує той факт що офіційна інформація при оформленні заявки є тільки, та яка отримана від Туроператора факсом, електронною поштою вказана на сайті Туроператора. Телефонні переговори або переписка за допомогою інших засобів комунікації (skype, isq, qip тощо) є рекомендованою і не може буди використана Агентом при продажі турів як офіційна.

5. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕТЕНЗІЙ
5.1. Претензії з приводу якості туристичного обслуговування повинні бути надіслані Туроператору протягом чотирнадцяти днів з моменту закінчення туру.
5.2. Претензії направляються Туроператору поштою або з посильним, у письмовому вигляді, разом з оригіналами заяви туриста і доданими до них документами, в тому числі актами, підписаними уповноваженою особою Туроператора та завіреними представником приймаючої сторони в країні перебування туриста, що засвідчують факти виявлення недоліків в обслуговуванні.
5.3. Отримані претензії Туроператор розглядає протягом тридцяти днів з дня одержання.
5.4. Туроператор не повертає вартість, сплачених за даною Угодою, але не використаних туристом у турі з його ініціативи чи вини, з причин хвороби, підтвердженою відповідними медичними довідками, послуг. Не повертаються туристу також витрати, що виходять за межі, обумовлені у даній Угоді та/або Додатках до неї.
5.5. У випадку, якщо турист скористався альтернативно запропонованою йому послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за Угодою – наданими належним чином.
5.6. Туроператор не приймає претензії та не несе відповідальність щодо претензій, що пов’язані:
5.6.1. у випадку, якщо Агент підписав договір на туристичне обслуговування іншої форми, ніж це передбачено даною Угодою;
5.6.2. з деяким відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води, електроенергії, тощо);
5.6.3. з негативними наслідками спожитих послуг, придбаних туристом у будь-яких туроператорів чи турагентів та інших суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування чи відпочинку туриста.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності, якщо буде доведено, що збитки були спричинені не з їхньої вини.
6.2. Незалежні від волі Сторін обставини, яких неможливо уникнути або наслідки яких не можна усунути, вважаються випадками, що звільняють від відповідальності, якщо вони настали після укладення даної Угоди та перешкоджають його повному або частковому виконанню.
6.3. До поняття непереборної сили відносяться зовнішні та надзвичайні події, відсутні в момент укладання даної Угоди, що відбулися поза волею та бажанням Сторін, і дії яких Сторони не могли запобігти заходами та засобами, що доцільно очікувати від Сторони, яка знаходилася під дією непереборної сили.
6.4. До обставин непереборної сили відносяться наступні: військові дії, повстання, мобілізація, страйки на підприємствах, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні пригоди та природні катастрофи, погодні явища та інші події та обставини.
6.5. Сторона, для якої належне виконання зобов’язання згідно Угоди стало неможливим у зв’язку з форс-мажорними обставинами, зобов’язана впродовж трьох робочих днів повідомити про це іншу сторону, підтвердивши наявність таких обставин відповідними документами.
6.6. Невиконання вимог п. 6.5. даної Угоди позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

7. КОНФЕДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
7.1. Вся інформація надана Сторонами є конфіденційною. У випадку порушення положень даної Угоди про конфіденційність Сторона, що порушила відшкодовує іншій понесені в результаті цього збитки.
7.2. У випадку виникнення суперечок між Сторонами вони докладають всіх зусиль для їхнього врегулювання шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли взаємної згоди, спір вирішується у суді, відповідно до чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ
8.1. Угода набирає чинності після її підписання обома Сторонами.
8.2. Дана Угода укладена строком на один рік. Якщо жодна із сторін не висловлює бажання розірвати дану Угоду, вона вважається пролонгованою на той самий строк.
8.3. Угода вважається пролонгованою на наступний період, якщо жодна зі Сторін у письмовій формі не заявить про бажання розірвати Угоду не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну її дії.
8.4. Сторона Угоди може ініціювати розірвання Угоди шляхом направлення офіційного листа. Угода вважається такою, що не діє після здійснення Сторонами остаточних взаєморозрахунків.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Всі зміни, додатки та доповнення до даної Угоди, затверджені у письмовій формі та підписані Сторонами є невід’ємною частиною даної Угоди.
9.2. При проведені рекламних кампаній Туроператор має право посилатись на місцезнаходження Агента із згадуванням його назви та інших реквізитів як на місце реалізації туристичних послуг Туроператора.
9.3. Сторони несуть повну відповідальність за наявність та дійсність вказаних у Угоді дозвільних документів, необхідних для здійснення обов’язків за Угодою, та за достовірність іншої значущої інформації про Сторони.
9.4. Агент підтверджує, що при укладанні Угоди Туроператор надав весь необхідний матеріал – пакет документів, який містить необхідну відповідно до законодавства інформацію про тури Туроператора, рекомендації Агенту, пам’ятку щодо країни перебування та профілактики можливих захворювань, каталоги Туроператора, інформаційні листи, прайс-листи, інформацію про штрафні санкції.
9.5. Всі заявки відправлені від імені Агента за допомогою online - бронювання, мають силу заявок, оформлених письмово і тягнуть за собою повну відповідальність відповідно до умов Угоди. Оформлення заявок за допомогою online - бронювання не є обов’язковою умовою.
9.6. Надаючи інформацію про категорію готелю, Туроператор керується виключно класифікацією готелів, наведену офіційними органами або адміністрацією готелю.
9.7. Дана Угода укладена у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
9.8. Всі раніше укладені договори та усні домовленості щодо предмету даної Угоди втрачають чинність.
9.9. У випадку розірвання Угоди або закінчення терміну її дії Сторони зобов’язуються впродовж 30 днів здійснити остаточні взаєморозрахунки та підписати відповідний акт.
9.10. Факсимільні та скановані копії цього договору мають силу оригіналу.
9.11. Агент погоджується надати свій контактний номер мобільного телефону для можливого екстреного зв‘язку з ним з боку Туроператора у разі такої потреби:extel

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Туроператор Агент
ПП «ТАТУР»
Юридична адреса:
08133,Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Південна, 9-21
Фактична та поштова адреса:
01054, Україна, м. Київ,
вул. Воровського, 31-А, оф. 28
р/р 26004002562001,
в ПАТ «Креді Агріколь Банк»,
МФО 300614,
ЄДРПОУ 34232704,
ІПН 342327010138,
Свідоцтво № 13857272,
тел. \ факс (+38044) 5038182,
web: http://tatur.ua
е-mail:tatur@tatur.ua
Директор _________________/ Татур Є.В.
М.П.
Юридична назва: legal_name
Фактична/рекламна назва: actual_name
Юридична адреса, поштовий індекс: legal_address
Фактична та поштова адреса, поштовий індекс:
actual_address
р/р
МФО MFO
ЄДРПОУ EDRPOU ІПН IPN
Св-во № certificate
Система оподаткування tax_system
тел.: tel
факс: fax
е-mail:
Директор __________________/ dir
М.П.
ФОРМА ВЛАСНОСТІ АГЕНТА
Інше -
ЮРИДИЧНА НАЗВА (без форми власності):
РЕКЛАМНА НАЗВА
ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
Індекс
Область
Мiсто
Вулиця
Будинок
Офiс
ФАКТИЧНА АДРЕСА:
Індекс
Область
Мiсто
Вулиця
Будинок
Офiс
АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ (ПОШТОВА) Юридична Фактична
Розрахунковий рахунок
Назва банку
МФО
ЄДРПОУ
ІПН
Св-во №
Ким видане
Система оподаткування
Тел з кодом
Моб тел для екстреного зв‘язку
Факс
E-mail
E-mail для отримання розсилки
WEB сайт
ДИРЕКТОР
Прізвище
Ім‘я
По батькові
Діє на підставі
 
Форма реестрації для онлайн бронювання
Прізвище менеджера
Ім`я менеджера
Бажаний* логін
Бажаний* пароль
(* - підтверження "бажаного" не гарантовано!)
ЛIЦЕНЗIЯ
Серія Номер  
Дата отримання
 
Банківська гарантія на суму
Гарантійний лист від
Гарантійний лист №
Дата отримання
Свидетельство о регистрации:
Свидетельство плательщика налогов:
Банковская гарантия:
Лицензия:
защитный код обновить картинку
 
 
© Copyright ТАТУР
вулиця Саксаганського 50, офiс 203 (2 поверх)
Тел.: +38 (044) 331-70-07
+38 (096) 722-70-07
+38 (066) 722-70-07
+38 (093) 722-70-07
Email: tatur@ukr.net
Агентам Туристам Каталог турiв